Over MHB Consultancy

Egbert Kraal | Eigenaar MHB Consultancy

MHB Consultancy is het adviesbureau van Egbert Kraal. Zijn passie, deskundigheid en ervaring liggen op het terrein van de financiële toegankelijkheid van de zorg voor mensen die zich vanwege een laag inkomen en/of een slechte gezondheid in een kwetsbare positie bevinden. Financiering van zorgkosten is een complexe zaak geworden. De combinatie van basisverzekering,  aanvullende verzekeringen, zorgtoeslag, gemeentelijke regelingen en fiscale mogelijkheden zijn voor weinig mensen te doorgronden. De financiële toegang tot de zorg komt daardoor in gevaar met allerlei ongewenste effecten.

“Tijdens de jaren dat ik werkzaam was bij zorgverzekeraars heb ik gezien hoe complex de wereld van  de zorgverzekeringen is. In de jaren daarna werd mij duidelijk dat ook de wereld van de aanvullende regelingen ook voor mensen met een normale intelligentie vrijwel niet te doorgronden is. Vooral voor mensen met een laag inkomen heeft dat vergaande gevolgen. Ik heb toen een passie ontwikkeld voor het bedenken van oplossingen voor die complexiteit. Met als doel dat de zorg financieel voor iedereen toegankelijk blijft.”

Mijn passie voor de financiële toegankelijkheid van de zorg voor kwetsbare groepen heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan de ontwikkeling van een drietal producten:

De afgelopen jaren heb ik meegewerkt aan een aantal onderzoeken in opdracht van VWS naar verschillende aspecten van de zorgverzekeringsmarkt: de werking van collectieve zorgverzekeringen,
het aanbod van basisverzekeringen en ontwikkelingen in de markt van aanvullende verzekeringen. Zie voor een overzicht https://zorgweb.nl/onderzoeken/.

Het werkveld heb ik ook leren kennen via een aantal nevenfuncties:
gemeenteraadslid, lid raad van toezicht van een zorggroep, voorzitter adviesraad minimabeleid.

Zie ook mijn LinkedIn profiel: