Gemeentepolis

De Gemeentepolis heb ik samen met een partner in 1998 bedacht. De polis kwam tot stand in een
samenwerking met de gemeente Leeuwarden en De Friesland Zorgverzekeraar. Binnen dit concept
worden financiële drempels naar de zorg weggenomen. Mensen met een laag inkomen krijgen een
uitgebreide verzekering met een bijdrage in de premie van de gemeente en een korting van de
verzekeraar. Voor het vermarkten van de Gemeentepolis hebben we het bedrijf BS&F opgericht. Dit
bedrijf treedt op als intermediair tussen gemeenten en verzekeraars. Vrijwel alle gemeenten hebben een
Gemeentepolis met één of meerdere verzekeraars gesloten. Inmiddels kent de Gemeentepolis ongeveer
750.000 deelnemers/verzekerden. In 2012 heb ik het bedrijf verlaten, om me te storten op een nieuwe
uitdaging.

Inmiddels staat het concept de Gemeentepolis door verschillende factoren onder druk:

 • Sommige verzekeraars zijn tot de conclusie gekomen dat de Gemeentepolis voor hun
  verliesgevend is en zijn daarom niet meer bereid met iedere gemeente een Gemeentepolis te
  sluiten. De voorwaarden van de Gemeentepolis verslechteren daardoor vaak. Enkele gemeenten
  lukt het zelfs helemaal niet een aanbod voor een Gemeentepolis te krijgen.
 • Minister Bruins van VWS beperkt met ingang van 1 januari 2020 de mogelijkheden van
  verzekeraars om een korting te geven op de premie voor de basisverzekering gehalveerd. Mogelijk
  verdwijnt de komende jaren de korting helemaal.
 • In de praktijk blijkt de Gemeentepolis voor een groot deel van de mensen met een laag inkomen
  niet de best passende verzekering te zijn.
 • Veel gemeenten hebben te maken met financiële tekorten binnen het sociaal domein. De (vaak
  hoge) bijdrage in de premie van de Gemeentepolis komt daardoor onder druk te staan.

Het voorgaande leidt er toe dat steeds meer gemeenten zich afvragen of de Gemeentepolis in zijn
huidige vorm nog wel een geschikt instrument van minimabeleid is.