De VoorzieningenWijzer

Uit contacten met gemeenten in het kader van de Gemeentepolis ontstond het beeld dat er voor
kwetsbare mensen veel regelingen zijn, zowel op rijks- als op gemeenteniveau, maar dat veel mensen
geen gebruik van voorzieningen waar ze recht op hebben. De aanname was dat als mensen gebruik
zouden maken van alle beschikbare voorzieningen dat een belangrijke bijdrage levert aan het bestrijden
van de armoede problematiek. Uit een pilot bleek die aanname te kloppen. De pilot bestond uit een deskundige adviseur die ondersteunt wordt door een op maat gemaakt kennissysteem. Deze adviseur bezoekt mensen thuis en helpt bij het maken van belangrijke financiële keuzes. De voordelen bleken enorm: gemiddeld zo’n € 600 per huishouden per jaar. Daarnaast zijn risicodemping (door het kiezen van de best passende zorgverzekering) én een blik achter de voordeur (b.v. zicht op schulden) belangrijke neveneffecten. De VoorzieningenWijzer is inmiddels een product van Zorgweb. Zie verder www.devoorzieningenwijzer.nl